Fot

Besvär i foten kan vara av olika slag t.ex stukningar, hälsporre och hälseneproblematik. Jag behandlar vissa av dessa besvär, de andra skickar jag vidare till kunnigare kollegor inom dessa områden. Har sammarbete med ortopedtekniker och sjukgymnaster.